Vuosia sitten nostin julkisuuteen Oulun teekkareiden vappulehden, jossa viljeltiin ”huumoria” pilkkaamalla mm. saamelaisia, maahanmuuttajia, naisia ja väkivallan uhreja. Joskin Rehtori Lajunen tuomitsi alatyylisen julkaisun, ilmiötä puolusteltiin yliopiston johdossa vedoten huumorintajuun ja kevätkarneevaaliin.  

Kokoomusnuorten edustajan, pelifirman toimitusjohtaja Henri Heikkisen kirjoitus pääsyn eväämisestä ”keskinkertaisille, ulkoa opettelulla ja pakaravoimillaan pärjääville” naistutkijoille yliopistoon kielii kehityksestä, jossa Ööpisen ”vitseistä” on muovautunut puoluepoliittinen linjaus. Kuten epäilin, ilmiö ei ollut vain harmitonta provosointia.  
Paljastiko Kalevassa (l5.8) esitetty mielipide koulutuksellisen tasapäistämisen korvaamisesta eliittisäädyn yksinoikeuksilla Kokoomuksen ideologian? Vai onko ilmiö heijastus vuosikymmeniä jatkuneesta yksipuolisesta miesvaltaisten alojen tukemisesta innovaatio-Oulussa? Heikkinen esittää toiveen, että yliopistot suljettaisiin muilta kuin ”luonnostaan” älykkäiltä. Nämä ”keskikertaisuudet” leimataan naistutkimuksen apurahatutkijoiksi. Pelkällä maalaisjärjellä varustettu ihminen tajuaa, ettei naisen kiinnostus mm. oman sukupuolensa kannalta tärkeisiin kysymyksiin kuten esim. väkivalta, naisrauha ja naiskulttuuri voi millään tieteellisellä kriteerillä kieliä keskinkertaisuudesta.
Fasismi ja äärioikeisto ovat nousussa kautta Euroopan. EU:n EWL, Euroopan naisten lobby jonka kokoukseen osallistuin yhtenä Suomen edustajista nosti hiljattain fasismin sekä julkisten palveluiden alasajon EU:n naisten suurimmaksi uhkakuvaksi. Tätä taustaa vasten Oulun yliopiston päättäjien tulisi vakavasti harkita vastuutaan kehityksestä, jossa vahvat yksipuoliset satsaukset ”huippuihin” ja miesvaltaisiin ”huippualoihin” on omiaan kasvattamaan naisvihaa, naistiedon ja toiminnan halventamista sekä sitä samaa seksismiä, rasismia ja oman edun tavoittelusta juontavaa suvaitsemattomuutta, joka oli myös Natsi-Saksan nousun taustalla. Vaikka Heikkisen hyötyrationalistiset sääty-yhteiskuntapuheet tuleekin jättää omaan arvoonsa, ne kielivät varsin huolestuttavasta sosiaalisesta ilmapiiristä, johon insinööri-Suomen yliarvostus naisvaltaisten alojen kustannuksella johtaa. Rehtori Lajunen on luvannut sivistys-yliopiston säilyvän huolimatta elinkeinovetoisesta linjanmuutoksesta Oulussa. Vetoan rehtoriin sekä kaikkiin Oulun yliopiston hallituksen edustajiin ja päättäjiin, että he suuntaisivat riittävät resurssit inhimillisyys-, rauhan-, moniarvoisuus- ja tasa-arvo-opetukseen, vahvistaen pikemminkin kuin heikentäen niiden aineiden asemaa, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja sivistystä pelkän talouskasvun ja vientisektorin kilpailukyvyn sijaan.
                      On korkea aika, että opimme historiasta. Toista maailmansotaa edeltäneet työttömyyden ajat johtivat kaikkien tuntemaan keskitysleirien ja sotien maailmaan. Vallitsevasta ideologiasta poikkeavia tai toisiksi määriteltyjä romaaneja, juutalaisia, homoja, lesboja ja muita ”erilaisia” likvidoitiin ilman, että tavallinen kansakaan nousi vastustamaan suuntausta. Olemmeko nyt luomassa samanlaista ilmapiiriä, jos eduskuntavaaliehdokkaiksi nostetaan nuoria, jotka ensinnäkään eivät omaa kuin omahyväistä mututietoa ”älykkyyden” taustoista ja toisekseen ovat valmiita antamaan tukensa perustuslakimme vastaisille päätösehdotuksille. Kyseinen tulevaisuuden toivohan siunasi Oulun opetuslautakunnan (lainvastaisen) päätöksen kouluretkien maksullisuudesta. Oulun aluehallintovirasto totesi päätöksen peruslain vastaiseksi. Eriarvoisuuden syventäminen näkyy kuitenkin olevan Heikkisen linja myös muissa koulutusalan kehittämisen kysymyksissä.